top of page

Doelstellingen

  • Goed woon- en leefmilieu in het 2e Schilderskwartier

  • Evenwichtige samenstelling van bewoners

  • Behoud van het bijzondere karakter van de buurt

  • Om deze doelstellingen te realiseren zetten wij ons in voor

  • Bevorderen contacten en leefbaarheid in de wijk

  • Beschermen van het beschermde stadsgezicht door onder andere bouwplannen in de gaten te houden

  • Meer groen in de wijk

  • Ondersteuning bieden aan bijzondere groepen in de wijk

Lidmaatschap
Iedereen die woont in het gebied waarin de Vereniging werkzaam is en de doelstellingen en werkwijzen onderschrijft, kan lid worden. Het gebied waarin de Vereniging actief is wordt begrensd door de Kraneweg, Taco Mesdagstraat, Aweg/Hoendiep en de Friesestraatweg. In het beschreven gebied is een lidmaatschap per adres mogelijk. Lidmaatschap is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 10,- per jaar.

bottom of page