top of page

Het 1e Schilderskwatier is een buurtvereniging, opgericht op 7 juli 2014. Het gebied wordt begrensd door A-weg n.z., Taco Mesdagstraat o.z., Kraneweg z.z., Westersingel w.z., waardoor een rechthoek ontstaat ('Schilderskwartier').

Een belangrijk doel is de handhaving dan wel bevordering van een goed woon- en leefmilieu in de breedst mogelijke zin. Daarnaast staat de bescherming van het bijzonder architectonische karakter van de buurt hoog in het vaandel. Een goed contact met de gemeente op inhoudelijk gebied (omgevingsvergunningen) dan wel beleidsniveau is hierbij van essentieel belang.

 

Een mooi voorbeeld van een buurtinitiatief in samenwerking met de gemeente op het gebied van een betere groenvoorziening is het project 'Van rommelig groen naar Blekerplantsoen'.

bottom of page