top of page

(TIK) is een initiatief van Nijestee. De stichting is opgericht om het wonen in Kostverloren nog prettiger te maken. Prettig wonen is meer dan alleen een goed huis en een verzorgde woonomgeving. Betrokkenheid van bewoners bij hun buurt ziet Nijestee als de X-factor om een buurt echt prettig te maken en te houden.

Thuis in Kostverloren biedt buurtbewoners en in de buurt actieve instellingen de mogelijkheid om ideeën die de leefbaarheid in Kostverloren stimuleren ook echt te realiseren. Ook uw initiatief kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Thuis in Kostverloren. lees meer op de website.

Leefbaarheid in de buurt

Geld voor eigen initiatief, we hechten veel waarde aan initiatieven die de leefbaarheid in de wijk ten goede komen. Thuis in Kostverloren biedt buurtbewoners en actieve instellingen in de buurt de mogelijkheid om ideeën die de leefbaarheid in Kostverloren stimuleren ook echt te realiseren. De Gemeente Groningen doneert jaarlijks een bedrag van € 5.000,- aan de stichting. Ook jullie initiatief kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Thuis in Kostverloren.

Aan welke initiatieven moet je denken?
Het gaat om plannen, ideeën of initiatieven van bewoners of van organisaties. Deze plannen moeten als doel hebben om een impuls te geven aan het leefklimaat, de veiligheid, de sociale samenhang, de saamhorigheid, kortom de leefbaarheid van Kostverloren.

De kracht van Thuis in Kostverloren
De aanvraagprocedures bij andere fondsen nemen vaak veel tijd in beslag. Bij Thuis in Kostverloren is dit anders. Laat ons weten wat je wilt doen en hoeveel geld daarvoor nodig is en het bestuur beoordeelt jullie aanvraag onmiddellijk.

 

Wilt je weten aan welke voorwaarden een activiteit moet voldoen.

Jullie idee, initiatief of project komt de leefbaarheid in Kostverloren ten goede, dat wil zeggen de buurt of straat moet er schoner, veiliger of beter op wordt. De bijdrage van onze stichting kenmerkt zich door snelle besluitvorming. We werken er graag aan mee om het jullie zo makkelijk mogelijk te maken zodat een idee daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

We gebruiken vier criteria:

​1. dat anderen er ook aan meebetalen (cofinanciering)

2. dat deelnemers zelf een kleine bijdrage doen

3. dat het de sociale cohesie in de wijk moet bevorderen

4. dat € 500 onze maximale bijdrage is

5. dat je na afloop een leuk bericht voor deze website aanlevert

Voor een aanvraag indienen: https://www.thuisinkostverloren.nl/aanvraag-indienen

Voor meer informatie en tips kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het TIK-bestuur. info@thuisinkostverloren.nl

bottom of page