Menu

Bestuursleden gezocht

De Wijkraad zoekt nieuwe bestuursleden.
Lijkt het je leuk om mee te praten over de ontwikkelingen in onze wijk, meld je dan aan via secretariaat@schilderswijkgroningen.nl. Je kunt ook eerst eens aanschuiven bij een bestuursvergadering (in principe iedere maand met uitzondering van de zomermaanden, momenteel vergaderen we digitaal). We zouden erg blij zijn met versterking vanuit Kostverloren, maar je bent ook van harte welkom als je in de Schildersbuurt woont.
 
 

Activiteitenverslag 2020

Met vereende krachten is weer het jaarlijkse activiteitenverslag over het afgelopen jaar opgeleverd. We zijn er trots op dat er zoveel activiteiten in onze mooie wijk worden uitgevoerd, zelfs ondanks de coronamaatregelen.

Aanpak Ring West

De gemeente en provincie zijn bezig plannen te ontwikkelen voor de Ring West. Er is een achttal 'bouwstenen' ontwikkeld die toegelicht worden op de website van de gemeente Aanpak Ring West | Gemeente Groningen. U kunt meedenken.

Digitale Informatieavond van KPN op 20 mei 2021 i.v.m. aanleg glasvezel

Glasvezel in Oud West (Schildersbuurt, Zeeheldenbuurt en Kostverloren)
KPN NetwerkNL is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het netwerk voor internet, televisie en telefonie in Nederland. In de stad Groningen zijn al een aantal wijken voorzien van het vernieuwde glasvezelnetwerk en nu zullen ook de wijken Schildersbuurt, Zeeheldenbuurt en Kostverloren (onder de noemer Groningen - Oud West) hierop worden aangesloten.


Door de continue groei van mogelijkheden, stellen we steeds hogere eisen aan de internetverbinding. Glasvezel biedt de snelheid, betrouwbaarheid en capaciteit die Nederland in de toekomst nodig heeft. Om iedereen toegang te geven tot dit netwerk is KPN NetwerkNL in Nederland bezig om het netwerk te vernieuwen.


De werkzaamheden in uw buurt

Op dit moment is KPN NetwerkNL druk met de voorbereidende werkzaamheden in Groningen Oud West. Wanneer de aanleg van start gaat in uw buurt, <ontvangt u een brief met een persoonlijke toestemmingscode>. Om de glasvezelkabel vanaf de straat bij u naar binnen te brengen, zijn er werkzaamheden nodig in en rondom uw woning. Daarvoor heeft KPN NetwerkNL toestemming nodig. U kunt met uw persoonlijke toestemmingscode, toestemming geven op kpnnetwerk.nl/toestemming. Nadat u toestemming hebt gegeven, komen de glasvezelvoorbereiders van KPN NetwerkNL bij u langs om gezamenlijk de beste plaats van het glasvezelaansluitpunt in uw woning te bepalen. 

De graafwerkzaamheden in het gebied starten in de loop van juni in de Schildersbuurt. Vervolgens worden de werkzaamheden wijk per wijk ingepland.

Gebruik maken van glasvezel
Het aanleggen van glasvezel en het aansluiten van uw woning zijn kosteloos. KPN NetwerkNL legt het nieuwe glasvezelnetwerk aan naast de bestaande kabels. U kunt de glasvezelaansluiting dus gebruiken, maar dat hoeft niet. De keuze is aan u. Het netwerk van KPN NetwerkNL is open. Dat betekent dat verschillende providers er hun diensten over aanbieden. Kiest u voor een gratis glasvezelaansluiting? Dan bepaalt u daarna zelf of u internet via glasvezel wilt en vanaf welke datum. Als u kiest voor internet via glasvezel dan kunt u kiezen voor een provider (aanbieder) die het beste bij u past.

Digitale informatieavond
Graag nodigt KPN NetwerkNL u uit voor de digitale informatieavond. Hier vertellen ze u alles over de aanleg van het glasvezelnetwerk, het aansluiten van uw woning en alle mogelijkheden van glasvezel.
Datum: Donderdag 20 mei 2021
Tijd:       19.00-19.30
Link:      kpnnetwerk.nl/livestream

Het coronavirus en onze maatregelen
Tijdens de werkzaamheden staat de gezondheid van u en van onze medewerkers voorop. Daarom hanteren onze medewerkers een aantal strikte maatregelen. Op kpnnetwerk.nl/corona vindt u deze maatregelen.

 

Hebt u nog vragen? Of wilt u meer weten over glasvezel? Kijk dan op kpnnetwerk.nl/vragen.


 

Enquête overlast

Hidde Hemmes, Johan Vriesema en Trienke Kooistra doen voor hun opleiding (Vastgoed en Makelaardij aan de Hanze Hogeschool te Groningen) een onderzoek naar de overlast in de Schilderswijk Groningen. Voor het onderzoek hebben zij onder andere al de gemeente en de Wijkagent gesproken maar ze zouden ook ontzettend graag een aantal bewoners een paar vragen willen stellen door middel van een online enquête. Het doel van het onderzoek is om een adviesproduct uit te brengen waardoor de overlast het best geminimaliseerd kan worden, van enorm belang voor de bewoners dus! Hoe meer antwoorden op de enquête, des te beter kunnen zij een goed advies uitbrengen.

 

De link naar de enquête is: https://www.survio.com/survey/d/M5T9E6A6N3D4A1Y7W

 

 

 

 

Opvoedmaatjes gezocht

Online vragenuurtje steunpunt mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg van Humanitas Groningen organiseert elke maandagmiddag een online vragenuurtje voor mantelzorgers. Heb je vragen, loop je ergens tegenaan of ben je nieuwsgierig hoe andere mantelzorgers met zorg omgaan? Geef je dan op via de mail mip.groningen@humanitas.nl of bel 050 - 312 60 00. Voor meer informatie ga naar: www.humanitas.nl/groningen/vragenuurtje.

Overlast melden!

Nu het mooie weer er weer aan komt (binnenkort, hopen we) is de kans op overlast ook weer groter. De wijk is hierover met de gemeente in overleg. Momenteel vinden er voordeurgesprekken plaats met bewoners, om zo gezamenlijk tot leefregels te komen die het wonen in de Schilderswijk (nog) leuk(er) maken. We hopen dat dit tot minder overlast leidt.

Mocht je toch overlast ervaren, dan is het verzoek dit te melden. In elk geval via het meldpunt overlast https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden, en als er onmiddellijk ingegrepen dient te worden bij de politie via 0900-8844. Indien nodig, zal de politie handhavend optreden, bijvoorbeeld door de geluidsinstallatie in beslag te nemen. Daarnaast is het natuurlijk goed de overlastveroorzaker(s) erop aan te spreken. Sowieso is het goed om contact met buren (stadjers of studenten) te hebben, zodat men meer rekening met elkaar houdt. Het tijdstip waarop je de overlast ervaart doet niet ter zake. Ook overdag heb je recht op overlastvrij woongenot.

 

Energie besparen

Óók in de Schilderswijk en Zeeheldenbuurt helpen wijk-energiecoaches bewoners energie te besparen In de Schilderswijk en de Zeeheldenbuurt helpen wijk-energiecoaches Michel en Vincent de energierekening omlaag te brengen. Inwoners van de wijk krijgen gratis persoonlijk advies over waar energie kan worden bespaard in huis. Bij het advies hoort ook een goed gevulde Energietas ter waarde van €50,-, met producten zoals stijlvolle ledlampen, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop en tochtstrips. Het aanvragen van een gratis bezoek kan via de website van Energieloket Groningen. Energieloket Groningen is een samenwerking tussen gemeente Groningen en Grunneger
Power.

De energierekening is voor veel mensen een grote maandelijkse kostenpost. Energie besparen is geld overhouden voor andere belangrijke zaken. Wijk-energiecoaches Michel en Vincent helpen mensen in hun eigen wijk om concreet energie te besparen en de energierekening naar beneden te krijgen. De coaches voorzien in een gratis bespaaradvies en een op maat samengestelde Energietas. Ze zijn graag geziene gasten in de wijken.

De wijk-energiecoaches komen met inachtneming van de RIVM richtlijnen indien wenselijk en mogelijk aan huis. Tot 2 maart is dat in ieder geval ieder advies online. De coaches ondersteunen in de Zeeheldenbuurt wijkinitiatief ZEEkracht, die streeft naar meer groen in de buurt, verduurzaming van woningen, maar zich ook hard maakt om een langetermijnvisie vast te leggen in een zogeheten wijkenergieplan. In de Schildersbuurt is nog geen wijk-initiatief. Geïnteresseerden om zich in te zetten voor verduurzaming van de wijk kunnen zich melden bij Grunneger Power.
Grunneger Power verzorgt de training en coördinatie van de energiecoaches. Volgens coördinator Marieke Wiersma hebben inwoners van de Schilderswijk en Zeeheldenbuurt geluk: "In deze buurten hebben we twee super gedreven coaches die de wijk door en door kennen. Beide vrijwilligers hebben een uitgebreide training tot wijk-energiecoach gevolgd, en zijn onderdeel van een grote groep coaches die kennis met elkaar delen.". Ze hebben daardoor actuele en brede kennis als het gaat om het verduurzamen van de verschillende woningtypen in deze wijken. Daar kunnen de inwoners van de Schilderswijk en Zeeheldenbuurt helemaal gratis van profiteren."
Het project is een initiatief van Energieloket Groningen. Dit is een samenwerking tussen gemeente Groningen en energiecoöperatie Grunneger Power. Aanmelden kan via de website van Energieloket Groningen: www.energieloket-groningen.nl/groningen .

 

 

Voordeurgesprekken

 Beste bewoner,

Vanaf februari 2021 gaan wij, Thea Rolvers  WIJ Groningen) en Joost Nussy (gemeente Groningen), de buurt in om gesprekken te voeren over het verminderen van overlast in uw buurt en het maken van leefregels. Er zijn prachtige initiatieven in uw buurt en daar horen we positieve verhalen over. Er zijn helaas ook negatieve verhalen, die hebben onder andere te maken met geluidsoverlast. Daardoor staat de leefbaarheid voor wijkbewoners onder druk.
Vorig jaar hebben bewoners een duidelijke brandbrief gestuurd aan de burgemeester en wethouders met het dringende verzoek om iets te doen aan de overlast. De Schildersbuurt is inmiddels door de politie benoemd tot aandachtsgebied. Daarom is het tijd voor  de volgende stap: in gesprek gaan over de ongeschreven, maar ook geschreven leefregels voor in de Schildersbuurt. Ondanks dat medewijkbewoners begrip hebben voor het feit dat de buurt nooit het toonbeeld van rust en stilte zal worden, loopt de overlast door studentenpanden de afgelopen maanden uit de hand.
Het kan daarom zijn dat we bij u aanbellen om bij de voordeur in gesprek te gaan over dit onderwerp en dat willen we bij deze alvast aankondigen. Het idee is om samen leefregels vast te stellen. Centraal staat dat bewoners zich in de regels kunnen vinden en dat de afspraken
nageleefd gaan worden. We gaan in gesprek met verschillende bewoners om een goed beeld te krijgen.
Het is mogelijk zelf alvast contact op te nemen met ons als u graag in gesprek wilt. Dan maken we vooraf een afspraak voor een gewenste datum en tijd. Het is ook mogelijk om digitaal antwoord te geven op een aantal van onze vragen. Stuur gerust een mail naar joost.nussy@groningen.nl of neem telefonisch contact op met Thea via 06 21 84 04 70.
We kijken uit naar het gesprek en de ontmoeting. Tot dan!
Mede namens wijkwethouder Oude Wijken Carine Bloemhoff,
vriendelijke groet, en tot ziens,
Thea Rolvers en Joost Nussy

 

Doe mee met Junior Energiecoach

‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ Een paar van de vragen die aan de orde komen in het spel Junior Energiecoach. Gemeente Groningen zoekt gezinnen die willen meedoen aan het spel.

Duurzaamheid is voor de gemeente Groningen een belangrijk onderwerp. Om jong tot oud enthousiast te maken om energie te besparen én geld te verdienen is er Junior Energiecoach. Via dit spel leren kinderen en hun ouders/verzorgers op een leuke manier, door leerzame uitdagingen, puzzels, experimenten en winacties, waar ze energie kunnen besparen. Deelname is voor kinderen en hun ouders/verzorgers in de gemeente Groningen gratis.

Op lampenjacht en stekkerexpeditie
Vijf weken lang gaan gezinnen op ontdekkingsreis: van op ‘lampenjacht tot een stekkerexpeditie. Elke week is er een nieuw filmpje met een nieuwe opdracht. In slechts 15 tot 30 minuten per week worden kinderen zo echte Junior Energiecoaches. Junior Energiecoach is voor gezinnen met kinderen van 7 tot 12 jaar.

Gratis meedoen
In de gemeente Groningen kunnen gezinnen gratis meedoen. Het spel start op 27 februari. Gezinnen kunnen zich aanmelden op www.juniorenergiecoach.nl . Daar is ook meer informatie te vinden. Inschrijven tot en met 21 februari.

 

 

 

Enquête overlast Westersingel

De politie wil graag de ervaringen van omwonenden van de Westersingel in kaart brengen. Vul daarom de enquête in en mail hem terug aan Jarnik.arendsen@politie.nl.

In verband met corona wordt voor deze digitale weg gekozen, in plaats van dat de bewoners persoonlijk benaderd worden.

 

 

Tiny forest cadeau

Peter Bootsma, de eerste Groene Burgemeester van Groningen (en Nederland), geeft een aantal tiny forests cadeau. Dit om de verstening tegen te gaan en de wijken groener te maken. Omdat de Schilderswijk deelneemt aan het overleg met de Groene Burgemeester, krijgt ook de Schilderswijk een tiny forest. Dit betekent dat er een plek gevonden moet worden van 6 m2, het liefst een openbare ruimte in particulier bezit. Heb jij hier plek voor, of weet je een plek, laat het ons weten via secretariaat@schilderswijkgroningen.nl (voor 12 januari a.s.). De eigenaar van de plek waar de keus uiteindelijk op valt, ontvangt een plantenpakket dat hij/zij in het voorjaar aan kan planten. De bedoeling is dat de natuur verder haar gang kan gaan. https://www.groeneburgemeester.nl/

GECANCELLED: Bewonersavond maandag 21 december 2020, thema: duurzaamheid en energiebesparing

Update: Wegens te weinig aanmeldingen gaat de bewonersavond niet door.

Op 21 december 2020 vindt de jaarlijkse bewonersavond voor de Schilderswijk plaats. In verband met de corona-maatregelen digitaal, via MS Teams. Aanvang 19.30 uur, verwachte eindtijd 21.30 uur. 

We beginnen de avond met het formele gedeelte, waarin de bewoners worden bijgepraat over de ontwikkelingen in de wijk, verantwoording wordt afgelegd over de financiën en de bestuurswisselingen worden geformaliseerd. 

In het informele gedeelte geeft Marie Smeding, Community begeleider van Grunneger Power, een presentatie over duurzaamheid en energiebesparing in de Schilderswijk. Hierbij komt aan de orde wat Grunneger Power en het Energieloket kunnen betekenen voor de bewoners in de wijk. En dus, ook een oproep om zelf actief te worden. Grunneger Power ondersteunt verenigde burgers/bewoners. Het Energieloket steunt/helpt individuele bewoners/huiseigenaren. 

Als je 'aanwezig' wilt zijn bij de digitale bewonersavond, stuur een mail aan secretariaat@schilderswijkgroningen.nl. Dan krijg je een link voor MS Teams gemaild, via welke je in kunt bellen op maandagavond 21 december. De stukken kun je hieronder aanklikken.


Bewonersavond 2020

 
21 december de jaarlijkse bewonersavond.
Gezien de coronamaatregelen wordt deze digitaal gehouden.
We gaan in elk geval de ontwikkelingen in de wijk bespreken, de financiën toelichten en de bestuurswisselingen in de Wijkraad formaliseren.
Als je deel wilt nemen, meldt dit aan secretariaat@schilderswijkgroningen.nl. Dan ontvang je een link voor MS Teams. De vergaderstukken worden komende week gepubliceerd op de website www.schilderswijkgroningen.nl.
 
 
 

’t Kon minder! In de Schilderswijk samen goedkoper isoleren en energie opwekken

Het Energieloket Groningen – een samenwerking van de gemeente Groningen en Energiecoöperatie Grunneger Power - organiseert een collectieve inkoopactie. Samen met andere eigenaren in de Schilderswijk kun je vloerisolatie, spouwmuurisolatie, zonnepanelen en warmtepompen inkopen. De inkoopactie loopt van 9 november tot 7 december 2020.

 

Korte terugverdientijd
In de Schilderswijjk willen we -net als in heel de gemeente Groningen - minder energie gebruiken. Sommige buurtbewoners willen dat met het klimaat voor ogen, anderen om hun energierekening te verlagen. Isolatie, zonnepanelen en aardgasvrij verwarmen zijn altijd een goede keuze. Het beter isoleren of duurzaam verwarmen van je woning kan honderden euro’s per jaar schelen op je energierekening. Muur- en vloerisolatie besparen gas, zorgen voor een lagere energierekening en hebben een korte terugverdientijd. Bovendien zorgt isolatie voor meer wooncomfort, want nooit meer koude voeten en dat is heel wat waard. En heb je al geïsoleerd? Wek dan duurzaam energie op met een warmtepomp of zonnepanelen.

 

Ontzorgen en advies op maat
Met de inkoopactie ontzorgen we woonhuiseigenaren met de inkoop van energiebesparende maatregelen. Het Energieloket garandeert een goede prijs en kwaliteit met een offerte op maat door speciaal geselecteerde aanbieders. Door de vraag van alle buurtbewoners te bundelen, is het inkopen goedkoper. Je aanschafkosten zijn dus lager én je bespaart ieder jaar weer op je energierekening.

 

Inschrijven?

Schrijf je in of lees verder op www.energieloket-groningen.nl/inkoopactie. De inkoopactie loopt van 9 november tot 7 december 2020.

 

 

 

 

Oogstfeest in de Schilderswijk --> AFGELAST

Nader overleg met de gemeente over de aangescherpte coronamaatregelen leidt er toe dat het oogstfeest wordt afgelast. Hopelijk volgend jaar beter.

 

Het jaarlijkse oogstfeest in de wijkboomgaard wordt gehouden op 17 oktober, van 13.00 tot 16.00. Je bent van harte uitgenodigd door de boomgaardwerkgroep. Er wordt rekening gehouden met de Corona-regels. Kom genieten van de zelfgemaakte appeltaart van eigen oogst!

 

Milieudagen november 2020 uitgesteld naar maart 2021

In verband met de coronamaatregelen zijn de milieudagen die voor november 2020 gepland stonden in Kostverloren en de Schildersbuurt uitgesteld. Nadere informatie volgt zodra dat bekend is.

 

Oproep Duurzaamheidscommissie

Duurzaamheidscommissie Schildersbuurt zoekt jou! Woon jij in de Schildersbuurt en wil je ook aan de slag met energie besparen, je woning verduurzamen of het verhogen van je wooncomfort? Laat het ons weten! Samen kijken we dan, wat het voor jou oplevert om dit samen met je wijkgenoten te doen. Zo gaan we aan de slag om jouw woning en de wijk nóg toffer, en duurzamer te maken. Laat het ons weten, als je mee wilt doen: contact.

Al meer dan 30 reacties op Groenplan. Uw mening is ook welkom!

De gemeente Groningen heeft onlangs het concept groenplan ‘Vitamine G’ gepresenteerd. Het plan is een uitwerking van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Gezond, groen en gelukkig Groningen’.

Er moet meer, beter en bereikbaar groen komen en dat wil het college onder andere bereiken door elk jaar 1.000 bomen te planten en 30.000 vierkante meter groen aan te leggen. “We leggen de lat hoog”, zegt wethouder Glimina Chakor. “Naast bomen zorgen planten, gras en parken voor aantrekkelijke wijken en dorpen en wordt de biodiversiteit versterkt.”

Uw reactie en ideeën waardevol

Alle groenprojecten worden gebundeld in een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt samen met het groenplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Maar voor het zover is kunt u reageren op het groenplan en ideeën aandragen. Daarmee maken we het groenplan samen sterker. Inmiddels zijn er al meer dan dertig reacties en ideeën ingediend. Door de coronacrisis is het niet mogelijk om de geplande informatieavonden door te laten gaan. Daarom kunt u uw reactie of idee op het groenplan indienen op www.gemeente.groningen.nl/groenplan. Dit kan nog tot en met vrijdag 24 april.

Snel aan de slag

Het college wil snel aan de slag met het vergroenen. Chakor: “Dit jaar gaan we al een aantal projecten opstarten. Het Schouwburgplein en Damsterplein gaan we groener maken. We starten met de aanleg van een ecologische verbinding tussen het Kardingerbos en Meerstad en in het buitengebied van Haren herstellen we al houtwallen en hagen. Ook gaan we projecten dit jaar uitwerken zodat we ook na dit jaar kunnen doorgaan met het groener maken van onze gemeente.”

Start planuitwerking in 2020

Dit jaar nog start ook de planuitwerking van diverse ambitieuze vergroeningsplannen zowel voor de binnenstad als voor de buitengebieden zoals de herinrichting van de Grote Markt waar het planten van bomen onderdeel van is. Maar zo zijn er ook o.a. plannen voor een groenere Westerhaven, een groenere omgeving van de Ruskenveense plas; het vergroenen van de Stadsweg tussen Ten Boer en Groningen en het verhogen van de biodiversiteit; uitvoering van groenideeën van inwoners uit Selwerd. Maar ook is er aandacht voor diverse gebiedsvisies waaronder de westkant van de stad, met speciale aandacht voor groene ruimte en groene inrichting en een ontwerp voor de ontbrekende schakels in de 17e eeuwse groene diepenring.

Forse opgave

De vergroeningsopgave is fors en kan alleen slagen in samenwerking met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere kennisinstellingen. De vergroening vindt niet alleen plaats in de openbare ruimte, maar juist ook in tuinen en op terreinen. Het groen mag nooit ver weg zijn. Bomen zorgen voor schaduw en koelte tijdens zeer warme dagen. De aanwezigheid van groen nodigt inwoners uit om naar buiten te gaan en te bewegen. Dat is goed voor de gezondheid. En we willen divers groen zoals bijenlinten en ecologische bermen. We vergroten daarmee de biodiversiteit en dit is hard nodig, zo creëren we een plek waar mensen, dieren en planten samenkomen’’ geeft wethouder Glimina Chakor aan. Het groenplan gaat niet alleen over het groen in de stad en dorpen, maar ook over het landelijk gebied van de gemeente.

Samenwerking met inwoners

Het groener maken doet het college niet alleen. De samenwerking met inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties is belangrijk. Eén van de projecten die dit jaar is uitgevoerd is het groener maken van schoolpleinen van basisscholen. Vanwege de succesvolle aanpak wordt deze voortgezet. En de aanleg van geveltuintjes is zo succesvol dat het project ook in 2020 doorgaat. De afgelopen jaren zijn er al meer dan 400 geveltuintjes aangelegd. Alle andere projecten gaat het college bundelen in een groenuitvoeringsplan.

 

 

Hulp nodig?

Er zijn in Groningen veel initiatieven van mensen die elkaar in deze uitzonderlijke tijd helpen. Heb je hulp nodig? Kijk dan op de website van WIJ Groningen voor een overzicht.

Installeer ook Whapp op je telefoon. Dit is de app van WeHelpen om je vraag te matchen met buurtbewoners. Zoek je iemand om boodschappen te doen? Whapp zoekt een match voor jou. De app stuurt de vraag naar een aanbieder in de buurt. Lukt het niet om Whapp te installeren, maar heb je wel een vraag of aanbod, dan kun je contact opnemen met link050 via e-mail 
info@link050.nl of telefoon: 050 30 51 900.

Heb je behoefte aan hulp maar geen internet? Vraag dan iemand in je omgeving om voor je te kijken. Of ken je iemand waarvan je van denkt dat hij/zij hulp kan gebruiken, wijs hem of haar op deze initiatieven. Zo helpen we elkaar!

 

 

Geen Gluren bij de Buren dit jaar

Gezien de ontwikkelingen rond Corona is het onvermijdelijk dat Gluren bij de Buren voor dit jaar wordt afgelast. Zo is alle horeca in elk geval t/m 6 april gesloten en is de lijn het gezelschap van anderen te mijden. Gluren zou in 2020 op 5 april plaats vinden. Omdat niet duidelijk is hoe lang deze onzekere tijden gaan duren, heeft de organisatie besloten Gluren te verplaatsen naar volgend jaar. De insteek is het mooie programma van 2020 dan alsnog aan te kunnen bieden. Eind dit jaar verwacht de organisatie van Gluren daar meer duidelijkheid over.

 

 

 

Stolpersteine legging 30 maart 2020 afgelast

In verband met het coronavirus is de geplande legging van nieuwe stolpersteine op 30 maart a.s. afgelast.

 

 

 

Activiteiten Kostverlorenkwartier afgelast

In verband met het coronavirus zijn alle activiteiten in het Kostverlorenkwartier afgelast tot in elk geval 6 april.

 

 

Gluren bij de Buren 5 april 2020

Het programma van Gluren bij de Buren 2020 is bekend. U kunt kiezen uit 16 verschillende activiteiten in de Schilderswijk: van muziek en beeldende kunst tot een mini college. Gluren is op zondag 5 april, klik hier voor het programma. Het complete verhaal leest u in de wijkkrant.

Werkzaamheden hoofdriool Hoendiep

Van woensdag 12 tot en met woensdag 26 februari voert de firma Aarsleff werkzaamheden uit aan het hoofdriool van het Hoendiep. Het riool krijgt een nieuwe binnenwand via de zogenoemde ‘kousmethode’. Deze manier van werken voorkomt dat we het Hoendiep moeten openbreken en geeft daardoor veel minder hinder. Wel is er sprake van enige geluidsoverlast, omdat er overdag en ’s nachts wordt doorgewerkt.

Tijdens de werkzaamheden gaat een deel van de parallelweg van het Hoendiep, tussen de Friesestraatweg en Rembrandt van Rijnstraat, van maandag 17 tot en met vrijdag 21 februari dicht voor auto’s. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.

Meer info: https://www.aarsleff-bv.nl/info-voor-bewoners/projecten/148/groningen,-hoendiep

Milieudagen Schilderswijk: Save the date

Kostverloren zaterdag 7 november 2020 bij de winkelstrip, van 09.00 - 13.00 uur

 

Schildersbuurt zaterdag 28 november 2020 op het JI-plein, van 09.00 - 13.00 uur

 

LET OP : in april geen traditionele milieudag/lentekriebels in de Schildersbuurt.

 

• ieder moet zijn eigen spullen brengen

• in overleg kan een bakfiets gebruikt worden in Kostverloren

• in Kostverloren inzameling goede spullen voor de Kringloopwinkel

• in Schildersbuurt inzameling spullen voor de ruilbeurs ter plekke op de weggeeftafel

• containers Kostverloren voor grofvuil, oud ijzer, hout, elektrische- en elektronische apparaten

• containers Schildersbuurt voor grofvuil en oud ijzer

wat niet : asbest-chemisch afval (verf), puin-bouwafval, tuingrond

Save the date

Gluren bij de Buren zondag 5 april. Er komt een prachtig programma aan. Dus reserveer de datum.

 

 

Allemaal een fantastisch 2020 toegewenst!

Parkeren Schildersbuurt wijzigt per 1-1-20

Per 1 januari 2020 gaat er in de Schildersbuurt op parkeergebied iets veranderen. De Gemeenteraad heeft besloten dat de tijden en tarieven voor betaald parkeren in een gedeelte van de Schildersbuurt gaan veranderen. Op het plattegrondje is aangegeven om welk gedeelte van de buurt het gaat.

Deel I is parkeergebied Westerhaven. Dit gebied hoort per 1 januari 2020 qua parkeertijden en tarief bij de Binnenstad Diepenring. Betaald parkeren geldt in deel I van maandag t/m woensdag van 09.00 tot 22.00 uur, van donderdag t/m zaterdag van 09.00 tot 00.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00-17.00 uur (behalve op Eerste Paas-, Eerste Pinkster- en Eerste Kerstdag). In deel II verandert er qua parkeertijden, tarief en betaald parkeeruren in de week, niets. 

Tot nu toe was het zo dat er 16 parkeeruren aan de bezoekersvergunning waren gekoppeld. In verband met de uitbreiding van de uren in parkeergebied Westerhaven (deel I), is het saldo voor alle bezoekersvergunninghouders in de Schildersbuurt (deel I èn II) vanaf 1 januari 2020 24 uur. Na betaling van de bezoekersvergunning 2020, wordt automatisch het nieuwe saldo van 24 uur aan deze vergunning gekoppeld.

Let op! Het is voor de bewoners van deel II van belang goed in de gaten te houden waar het bezoek parkeert, in deel I of II. De bezoekersvergunningtijden zijn afgesteld op de uren van parkeergebied Westerhaven (deel I). Als u de bezoekersvergunning aanmeldt, rekent het systeem met een eindtijd van 22.00 uur op maandag t/m woensdag, 00.00 uur op donderdag t/m zaterdag en 17.00 uur op zondag. Let er dus goed op dat u afmeldt op het tijdstip dat uw bezoek vertrekt. Doet u dit niet, dan blijft de bezoekersvergunning langer doorlopen dan dat u gewend bent.

 


Milieudag Schildersbuurt

Zaterdag 30 november 2019, van 9 tot 13 uur op het Jozef Israëlsplein: Milieudag
Er zijn containers waar je hout, metaal, electrisch en grof vuil in kwijt kunt. Ook kun je nog bruikbare dingen inbrengen of ruilen. Geen asbest, chemisch afval, puin, bouwafval en tuingrond.
Milieusteward is bereikbaar op 06 52305507 of 06 52305503 voor vragen over de containers.
 
 
 
 

Wandeling Natuur- en Duurzaamheid Educatie Groningen

Leuke en leerzame wandeling voor volwassenen en (niet al te jonge) kinderen door het Stadspark met als thema Bomen, vogels, paddenstoelen en wat we nog meer tegenkomen in het Stadspark

We gaan met elkaar op pad op Zondag 15 december van 10 –  tot 11:30 uur

Start: vanuit ’t Groene Hart (het nieuwe paviljoen naast de kinderboerderij)

Er is plaats voor 15 deelnemers.

Je gaat op stap met een deskundige gids, Harry Holsteijn, medewerker natuur- en duurzaamheideducatie van de gemeente Groningen.

Niet alleen de natuur komt aan de orde, ook over de geschiedenis van het Stadspark krijg je het een en ander te horen.

Geef je op: Mail naar nde@groningen.nl

 

 

Bij de bewonersavond op 13 november 2019 heeft de wijk afscheid genomen van Wijkraadvoorzitter Grietje Scholtens. Zij heeft zich meer dan 20 jaar ingezet voor Kostverloren (waar ze zelf woont) en de Schildersbuurt.

Eerst hadden we het formele gedeelte van de avond, waarin de Wijkraad verantwoording aflegt over de activiteiten en de financiën over het afgelopen jaar en een toelichting geeft op de plannen voor volgend jaar. Ook de formaliteiten omtrent de bestuurswisselingen zijn in dit gedeelte afgehandeld: Grietje treedt af als voorzitter en bestuurslid. Harmen Gelling volgt haar op als voorzitter. Channa Ensink treedt toe tot het bestuur en werd met enthousiasme welkom geheten.

Het informele gedeelte werd opgeluisterd door de band van de buurtman in de Schildersbuurt, Theo van der Laan. 'Koffie, thee & fris' speelde lekkere gouwe ouwe, waardoor de meeste aanwezigen niet stil konden blijven zitten.

Grietje werd uiteraard toegesproken en bedankt voor haar jarenlange inzet. De wijkorganisaties hadden een 'GrietjeScholtenserepenning' laten maken, waarop haar profiel-beeltenis prijkt. De penning is zo gemaakt dat hij aan een hanger gedragen kan worden. Een blijk van waardering waar Grietje erg blij mee was. Daarnaast ontving ze van de Wijkraad een weekendje weg voor haar en haar partner op Schiermonnikoog, haar favoriete (wandel)eiland. Ook dat cadeau viel in goede aarde. Daarnaast kreeg ze nog diverse cadeautjes van de verschillende wijkorganisaties, wijkwerkgroepen en individuele aanwezigen. Ze ging bepakt en bezakt weer naar huis.

Grietje zal zich voorlopig op kleinere schaal nog wel inzetten voor een aantal wijkinitiatieven, zoals de Stichting Stolpersteine. Dus helemaal uit beeld zal ze gelukkig niet zijn.

Grietje, die haar afscheid eigenlijk met stille trom voorbij had willen laten gaan, was toch wel blij met alle blijken van waardering. Wel gaf ze aan nog wel een paar dagen nodig te hebben om bij te komen van alle commotie. Dat lukt vast wel en voor zover nog niet voldoende gezegd: Grietje bedankt!

Zingen&Zo

16 november 2019: Gezamenlijk concert in de Columnakerk aan de Paulus Potterstraat 2.

Uitnodiging  Programma

 

 

Bewonersavond 13 november 2019

AGENDA BEWONERSOVERLEG SCHILDERSWIJK d.d. 13 november 2019

Kostverlorenkwartier, Adriaan van Ostadestraat

 

19.00 uur Inloop

19.30 uur Start vergadering

 

 1. Opening door de voorzitter en voorstelronde bestuur

 2. Mededelingen

 3. Verslag Bewonersoverleg d.d. 10 december 2018

 4. Activiteitenverslag 2018

 5. Financieel verslag 2018 en akkoord kascommissie

 6. Aftreden en (her)benoeming bestuursleden

  -    aftreden Grietje Scholtens als bestuurslid en voorzitter

  -    benoeming Harmen Gelling als voorzitter

  -    benoeming Channa Ensink als bestuurslid

 7. Rondvraag

 8. Sluiting

 

20.30 uur Einde formele gedeelte

Hapje, drankje

Muzikale opluistering door buurtman Theo en zijn band ‘Koffie, Thee & Fris’

Afscheid Grietje Scholtens

 

21.30 uur Einde

 

 

De nieuwe wijkkrant is uit

Waarschijnlijk heb je hem al in de brievenbus gevonden, maar ook digitaal kun je de nieuwe wijkkrant bekijken.

Boordevol nieuwtjes en activiteiten in de Schilderswijk.

Heb je zelf iets dat je wilt delen met de wijk: de kopijsluiting voor de volgende krant is 17 januari 2020.

Ook kun je altijd contact opnemen om iets op de website, facebook of WIS schermen te laten plaatsen: secretariaat@schilderswijkgroningen.nl.

Bewonersavond 13 november 2019

 

Op 13 november 2019 vindt weer de jaarlijkse bewonersavond voor de Schilderswijk plaats.

Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur. Locatie: Kostverlorenkwartier aan de Adriaan van Ostadestraat.

 

Het bestuur van de Wijkraad legt verantwoording af over de financiën en de activiteiten over 2018 en de plannen voor 2019 en 2020.

Vervolgens zullen de bestuurswisselingen aan de orde komen:

- Grietje Scholtens treedt af als bestuurslid/voorzitter

- Harmen Gelling, bestuurslid, zal haar als voorzitter opvolgen

- Channa Ensink stelt zich benoembaar als bestuurslid.

 

Aansluitend aan het formele gedeelte kan afscheid genomen worden van Grietje. Hoewel Grietje hier liever niet te veel aandacht aan zou besteden, willen we toch iedereen die in de afgelopen 20 jaar met haar te maken heeft gehad, van harte uitnodigen om afscheid van haar te nemen.

 


 

Oogstfeest in boomgaard

Zaterdag 26 oktober 2019 is het oogstfeest in de boomgaard aan de Friesestraatweg (ter hoogte van de klok). Kom langs. Appels, peren, vlierbessen, mispels, kweeperen, de oogst was goed.

Ook kun je altijd langskomen om een vers appeltje of iets anders van de oogst op te halen. Bij het kleine hek staat een kist met fruit, ook kun je zelf plukken. Het is niet de bedoeling dat je een hele wintervoorraad aanlegt, maar wat vers fruit of voor een taart mag je altijd meenemen, daar is het een buurtboomgaard voor.


 

Bijzondere Stolperstein Jozef Israëlsplein

Stichting Stolpersteine wil een 'bijzondere Stolperstein' plaatsen in het plantsoentje op het Jozef Israëlsplein bij huisnummer 8/1. Voor de 8 slachtoffers van een Engelse bom, die per abuis boven de Schilderswijk werd gelost. De stichting wil graag jullie ideeën peilen voor de plaats en het ontwerp van het monumentje. Kom daarom op 31 oktober 2019 om 20.00 uur naar Op Mars, H.W. Mesdagstraat 72. Aanmelden graag via info@stolpersteineschilderswijkgroningen.nl.

Het heeft de Majesteit behaagd.....

Vandaag, 26 april 2019, werden de 2 oud(st) gedienden van het bestuur van de Wijkraad, Rudy Heddema en Hein Pronk, door de burgemeester verrast met een lintje. Zij zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit is een welverdiende blijk van waardering voor hun jarenlange inzet voor de Schilderswijk. Later vandaag werd hiervoor een receptie georganiseerd in 't Koetshuys, alwaar familie, vrienden, wijkbewoners en gemeente Hein en Rudy kwamen feliciteren. De heren waren oprecht verrast. Ze waren in de veronderstelling dat ze een afspraak met de nieuwe wijkwethouder hadden. Toen ze uit de auto stapten bij het stadhuis, stond daar plotseling de broer van Rudy, die in IJmuiden woont. Dat is geen toevallige ontmoeting..... Toen kregen ze wat door.

alt

Verhuurvergunningen verplicht

 

De Gemeenteraad van Groningen heeft besloten dat verhuurders van kamers en appartementen aan studenten in Groningen vanaf 1 januari 2019 een verhuurvergunning nodig hebben. Dit geldt ook voor bureaus die bemiddelen in woonruimte voor studenten.

Met deze nieuwe maatregel wil de gemeente Groningen wanpraktijken aanpakken.

Digitale nieuwsbrief Oude Wijken

alt

De Gemeente Groningen gaat de inwoners per digitale nieuwsbrief informeren over wat er speelt in hun woonomgeving, Er gaan nieuwsbrieven verschijnen voor elk stadsdeel. De Schilderswijk val onder de nieuwsbrief Oude Wijken. Aanmelden via de site gemeente.groningen.nl

 

Omgevingsalert

alt

De Gemeente Groningen heeft zich aangesloten bij OmgevingsAlert. De vergunningsdata zijn te zien in een app. Deze is te downloaden via de App Store of Google Play.

Nieuwe website

Eindelijk, daar is hij dan! De nieuwe website. Een hele klus, daarom heeft het even geduurd. Maar we zijn trots op deze nieuwe website. Neem vooral contact met ons op als je iets hebt dat je met de wijk wilt delen en we voor publiciteit kunnen zorgen via (onder andere) de website.  Zie de contactgegevens.

25 augustus 2018

 

Activiteiten 2018

Ook in 2018 zullen er weer heel wat activiteiten in onze wijk plaatsvinden. Houd hiervoor onze Facebookpagina, website èn de WIS schermen in de wijk (bij de Spar in Kostverloren en bij Benny’s aan de Herman Colleniusstraat) in de gaten. Hierop zie je, terwijl je bij de kassa staat, allerlei activiteiten, wetenswaardigheden en andere interessante dingen uit de wijk.

Nog een nieuwe ontwikkeling die in 2018 van start is gegaan: de buurtconciërge. Theo van der Laan zal in de Schildersbuurt alles in de gaten houden. Ligt er ergens zwerfvuil, is er iets kapot, zijn er andere dingen die de aandacht van de Wijkraad en/of de gemeente behoeven, dan zal Theo dit oppakken. Hij loopt regelmatig door de buurt, schiet hem aan als je iets kwijt wilt.