Menu

Wijkwelzijn

De leefbaarheid, dus het wijkwelzijn, is de belangrijkste doelstelling van de Wijkraad. Hiertoe is er een gemeenschappelijk overleg tussen de wijkpartners: de Van Ostadestichting, de Huurdersvereniging Kostverloren en de Wijkraad (bestaande uit de Stichtingen Wijkorganisatie Schildersbuurt en Wijkorganisatie Kostverloren).

Daarnaast faciliteert en waar nodig coördineert de Wijkraad overleg met de Schilderskwartieren en/of de gemeente. Hieruit zijn initiatieven voortgekomen, zoals het jaarlijkse Student en Buren feest in de Jozef Israëlsstraat en het Pleinfeest op het H.W. Mesdagplein. 

Verder zijn er diverse initiatieven in de wijk, die zich ook inzetten voor het wijkwelzijn.

Zo worden er in Kostverloren en in de Schildersbuurt minimaal één maal per jaar Milieudagen georganiseerd. Wijkbewoners kunnen dan hun grofvuil, elektrische apparaten, oud-ijzer en hout kwijt in containers in de buurt.

In  het voorjaar zijn er Lentekriebels. Onze jongste wijkbewoners gaan dan op pad om de wijk schoon te maken. Zij worden ondersteund door de milieustewards van Stadsbeheer.

In Kostverloren is er een fonds (Thuis In Kostverloren), dat ondersteund wordt door de gemeente. Hier kun je subsidie aanvragen voor initiatieven die de leefbaarheid in de wijk bevorderen. Neem hiervoor contact op met secretariaat@schilderswijkgroningen.nl. 

Bewoners kunnen ook een financieel beroep doen op het gebiedsteam oude wijken, zie https://gemeente.groningen.nl/wijken-en-wijkwethouders.

WIJ-team

Het WIJ-team speelt een belangrijke rol bij het wijkwelzijn.

WIJ Schilderswijk/Centrum is een team van beroepskrachten en vrijwilligers met allerlei verschillende achtergronden, zoals jeugdwerk, ouderenzorg, buurtwerk, hulpverlening en/of gezinsondersteuning.

WIJ-medewerkers kennen de weg in uw wijk en kunnen samen met u zoeken naar een oplossing voor eventuele problemen die u ervaart in het dagelijks leven.

WIJ is ook een plek voor ontmoeting en activiteiten. Kom gerust langs voor een kop koffie en/of een praatje met andere buurtbewoners en de medewerkers van WIJ.

Zie https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/wij-schilderswijk-centrum.

CONTACTGEGEVENS

WIJ Schilderswijk/Centrum

Oosterstraat 48-2
9711 NW Groningen
050 367 72 02