Menu

Wijkbeheer (Grijs en Groen)

De commissie Grijs en Groen van de Wijkraad houdt zich bezig met bestrating, speelvoorzieningen, straatverlichting, straatmeubilair, beplanting, bomen en overige groenvoorzieningen. Ook zwerfvuil en andere milieuzaken vallen hieronder. De commissie heeft korte lijnen met de afdeling Stadsbeheer van de gemeente. 

De commissie neemt deel aan diverse overleggen die het wijkbeheer aangaan. Zo is er in 2017/2018 verschillende malen overleg geweest over de rioleringswerkzaamheden in Kostverloren. Geprobeerd wordt de overlast voor de bewoners zo minimaal mogelijk te houden. 

   

 

De Buurtman

In 2018 is een nieuw initiatief gestart met de buurtconciërge. Theo van der Laan zal in de Schildersbuurt alles in de gaten houden. Ligt er ergens zwerfvuil, is er iets kapot, zijn er andere dingen die de aandacht van de Wijkraad en/of de gemeente behoeven, dan zal Theo dit oppakken. Hij loopt regelmatig door de buurt, schiet hem aan als je iets kwijt wilt. Of neem contact op via 0644480702 of theovanderlaan8@gmail.com.

Meldingen milieuzaken

Je kunt ook zelf rechtstreeks meldingen doen bij de gemeente via https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt, via whatsapp op 06 - 12 82 39 73 of via de app Meldstad.