Menu

Studentenhuisvesting

In sommige delen van de Schildersbuurt is geregeld sprake van overlast. Het gaat hierbij om geluidsoverlast, vernieling, rommel, slecht onderhoud en gedrag van bewoners en passanten, in veel gevallen studenten. Een deel van de overlast vindt plaats in de openbare ruimte, een deel lijkt zich te concentreren rond kamerverhuurpanden. Waarschijnlijk gaat het om kleine aantallen jongeren die voor overlast zorgen. Toch gebeurt het met zeer grote regelmaat. Gedupeerde bewoners hebben hierover melding gedaan bij Bureau Overlast en in sommige gevallen ook bij de politie.

De Wijkraad maakt zich zorgen over de ontwikkelingen met betrekking tot de (overmaat aan) studentenhuisvesting. Voor een goede leefbaarheid is het belangrijk dat er een balans is tussen vaste en tijdelijke bewoners. De wijkraad is niet tegen studenten. Studenten brengen leven in de brouwerij, maar kunnen door een andere leefstijl ook overlast veroorzaken.

Idealiter leeft iedereen in harmonie met elkaar samen in de Schilderswijk.

Er zijn drie schilderskwartieren actief die ook veel aandacht besteden aan dit onderwerp. Zij doen er alles aan via politieke en juridische weg de leefbaarheid in hun buurt te handhaven/verbeteren. De Wijkraad juicht deze initiatieven toe en faciliteert en ondersteunt waar mogelijk. Ook speelt de Wijkraad een coördinerende rol in het met elkaar in contact brengen van verschillende initiatieven over dit onderwerp. 

In het overleg van de Wijkraad met de gemeente wordt het onderwerp regelmatig besproken.

 

Overlast melden

Je kunt overlast rechtstreeks melden bij de gemeente via https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden.

Schilderskwartieren

Ook kun je over problemen in jouw directe omgeving contact opnemen met één van de Schilderskwartieren of de Wijkraad. Zie op deze website:

1e Schilderskwartier

2e Schilderskwartier

3e Schilderskwartier

Wijkraad