Menu

alt

Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen

De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen wil de slachtoffers (Joden, verzetsstrijders) die vanuit onze wijk in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord gedenken door het plaatsen van gedenksteentjes voor de huizen van waaruit zij zijn gedeporteerd. Deze zogeheten Stolpersteine zijn een herinnering en eerbetoon aan hen die nooit meer terugkwamen. Ze zijn bovenal een oproep om niet te vergeten.

alt

Legging Stolpersteine 2018

alt

foto Gerard Smeding

Uitnodiging van Stichting Stolpersteine 2019

 

 Aan de bewoners van de Herman Colleniusstraat, Nieuwe Blekerstraat, Melkweg, Verlengde Visserstraat, Westerhaven, Hoendiep, Friesestraatweg, A-weg , Willem Barentzstraat, Smalstraat, Gerard Doustraat, Adriaan van Ostadestraat en Jan van Goyenstraat in Groningen.

 

Groningen, januari  2019.

 

Betreft: Uitnodiging

 

Geachte meneer/mevrouw, beste bewoners van de bovengenoemde straten in de Schilderswijk,

 

Via de wijkkrant van de Schilderswijk en de regionale media bent u vast en zeker al meerdere keren geïnformeerd over de werkzaamheden van Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen. Voor de activiteiten van de stichting verwijs ik u naar www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl.  

 

Zoals u sinds 8 december 2016 in de Wassenberghstraat en in meerdere straten in de Schildersbuurt kunt zien, zijn Stolpersteine (oftewel struikelstenen) kleine steentjes die in het trottoir worden gelegd voor woonhuizen, van waaruit Joodse bewoners of verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Ook omgekomen wijkbewoners die bezweken zijn tijdens de gedwongen tewerkstelling in Nazi-Duitsland gedenken wij op deze wijze. De Stolpersteine vormen een eerbetoon aan hen die zijn opgepakt en nooit meer zijn teruggekomen. Bovendien is het een oproep om niet te vergeten. 

Het aantal adressen in onze wijk van waaruit bewoners door het Nazibewind zijn afgevoerd, is groot. Het gaat om ruim 60 adressen en ruim 200 personen. Met steun van bewoners uit veel straten van de Schildersbuurt zijn de portretjes van de uit die straten vermoorde wijkbewoners gemaakt en op onze website geplaatst. 

 

Wij zijn nu zo ver dat wij met een aantal volgende straten willen gaan beginnen en dat zijn de bovengenoemde straten.

Wij  vinden het belangrijk om hierover met u in contact te komen. Wij willen u als bewoners graag vertellen hoe wij de werkzaamheden aanpakken en wat er allemaal bij komt kijken. Wij willen ook graag horen hoe u tegenover het project staat. Wellicht heeft u ook ideeën over uw eigen betrokkenheid die u met ons wilt delen. We kunnen nu en later veel hulp gebruiken!

 

Wij nodigen u daarom uit voor een bijeenkomst op dinsdag 19 februari 2019 om 20.00 uur in Op Mars, H.W. Mesdagstraat 72.

 

Omdat we u graag goed willen ontvangen, verzoeken wij u zich aan te melden voor deze bijeenkomst via het postadres bovenaan deze brief of via info@stolpersteineschilderswijkgroningen.nl. Wij hopen dat u in grote getale zult komen!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen

 

 Mart Coenders

 secretaris

Nieuwsbrief

Eén keer per kwartaal wordt een nieuwsbrief uitgebracht. 
Meld u hier aan voor deze nieuwsbrief.