Menu

Schilderskwartieren

Binnen de Schilderswijk zijn er bewonersinitiatieven ontstaan die voor een kleiner verband binnen de wijk opkomen voor de leefbaarheid in (hun deel van) de wijk. Denk hierbij aan overleg met de gemeente bij (her)inrichting van het grijs en groen en gezamenlijk optreden bij omgevingsvergunningen, maar ook aan het verbeteren van de contacten tussen Stadjers en studenten.

De kwartieren overleggen regelmatig met elkaar en met het bestuur van de Wijkraad.

Er zijn momenteel 3 Schilderskwartieren.