Menu

850;478;a0705b15f84fbf5900b918cbfb7d4177ddb7df7c850;478;99cac1dc8bdcb26b8fe30152a8b5f015b04880db850;478;c58eb2dddd8327343d02b8ab7c9628efaa9ad983850;478;e4ea5676016deaf558e1127229f13499069da6c2850;478;49d98bfb2b3eafa2e427d2d911c4d637d8780bff

Welkom en nieuwtjes

Welkom op de website van de Schilderswijk in Groningen.                                                    

Deel je wijknieuws en stuur het op! We ontvangen je tekst graag zonder opmaak, direct via email. Foto’s (van minimaal 1 bb) graag als losse bestanden toesturen. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 150 woorden met vermelding van een contactpersoon en contactgegevens. Agendaberichten en oproepen kunnen we ook plaatsen op de pagina’s PRIKBORD van de wijkkrant.  Kopij naar: wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl.

Nieuws

Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen nodigt u uit voor een informatie-avond in Op Mars, HW Mesdagstraat 72. Datum en tijdstip: 19 februari om 20.0 uur. Aanmelden: info@stopersteineschilderswijkgroningen.nl. Informatie over de Stichting: www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl. Zie uitgebreide info op de pagina Activiteiten Stolpersteine. De voorlopige planning voor de volgende leggingen is 16 mei en 10 oktober 2019.

"Buurtapp". Vier studenten van de Hanze Hogeschool hebben maandag 28 januari in Op Mars verslag gedaan van  een onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met WIJS en de gemeente Groningen. De uitkomsten en aanbevelingen betreffen o.a. de overlastproblemen van studentenpanden. Centraal thema: hoe brengen we studenten en Schilderswijkbewoners dichter bij elkaar.  Een van de adviezen is het gebruik van een 'buurtapp'. Alle bevindingen en voorstellen staan op de website van Junior Wijs Adviseurs: samenwijser.jouwweb.nl

Het nieuwe activiteitenoverzicht 2019 van het Buurtcentrum Kostverloren Kwartier, staat op deze website: pagina 'activiteiten'. Informatie: leendertvanderlaan@hotmail.com

Zondag 14 april 2019 is er weer 'Gluren bij de Buren' in de Schildersbuurt. Noteer de datum vast in de agenda. Een verslag van de editie 2018, staat op de pagina ' activiteiten' - Gluren bij de Buren.

De Gemeenteraad van Groningen heeft besloten dat vanaf 1 januari 2019, verhuurders en bemiddelingsbureaus van studentenkamers en -appartementen, een verhuurvergunning nodig hebben. Informatie op de site gemeente.groningen.nl.

De Gemeente Groningen gaat de inwoners per digitale nieuwsbrief informeren over wat er speelt in hun woonomgeving. De Schilderswijk/Kostverloren vallen onder de nieuwsbrief 'Oude Wijken'. Aanmelden via de site: gemeente.groningen.nl 

 

WIJS

De 4 studenten van het 'Wijs-team".

alt

 

Geluidsoverlast? Dan bel je toch even aan?

 

In de Schildersbuurt leven student en Stadjer dwars door elkaar heen. In een aantal straten overheerst het aantal studentenhuizen en dat vraagt om goede afspraken over het samenleven in de wijk. Hoe kun je bijvoorbeeld rekening houden met geluidsoverlast in de avonduren? Het zou niet de eerste keer zijn dat een bewoner zijn bed verlaat om aan te bellen en erachter te komen dat de bel van het studentenhuis niet meer werkt. De wijkraad van de Schildersbuurt vond via WIJS vier studenten die tijdens hun minor consumentengedrag wilden onderzoeken op welke manieren studenten worden gemotiveerd om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

De zoektocht van de vier studenten, Julianne, Gerjan, Anne en Lauren, begon met een bezoek aan de wijkraad van de Schildersbuurt. Hier ontmoetten ze een aantal wijkbewoners die al jaren actief in contact staan met studenten in hun nabije omgeving. Ze doen hun best om op een persoonlijke manier het gesprek aan te gaan met studenten en goede onderlinge afspraken te maken, maar de doorstroom in studentenhuizen is natuurlijk hoog en door het grote aantal studenten in de wijk kan deze persoonlijke aanpak zomaar uitmonden in een fulltimebaan.

Ondertussen werd er door een aantal bewoners wel structureel overlast ervaren tot laat in de avonduren. Om het probleem beter in kaart te krijgen vrogen de studenten vroegen aan bewoners om een dagboekje bij te houden en hier overlast in te melden. Ook organiseerden ze een workshop onder de naam ‘Wijk erger je niet’ waarbij bewoners door middel van een spel vragen beantwoorden over het leven in de wijk.

Tijdens de eindbijeenkomst merkte één van de bewoners op: “Ik ben op een gegeven moment opgehouden met schrijven toen ik merkte dat ik elke avond hetzelfde op papier zette. Geluidsoverlast, de ene dag van een Vindicathuis in de straat en de volgende dag van het Albertushuis ernaast. En ik begrijp het best hoor dat studenten af en toe een feestje willen houden, maar de verhouding student en Stadjer is in deze straten zo scheef dat andere bewoners geen nacht écht rust hebben.”De klachten die binnenkomen bij meldpunt overlast van Gemeente Groningen weerspiegelen deze ervaring van bewoners. Want na een paar keer aanspreken op gedrag zit er voor de bewoner niets anders op dan de klacht officiëel te melden, hoe vervelend ze dat zelf soms ook vinden. Dat maakt dat de Schildersbuurt een hoog aantal klachten heeft over geluidsoverlast. Ook rondslingerende fietsen, glaswerk en ander afval worden regelmatig gemeld bij het meldpunt overlast.

Met dit beeld in het achterhoofd onderzochten de studenten manieren om het samenleven tussen student en Stadjer beter te maken. Eén van de eerste conclusies was dat een systeem van beloning bij studenten beter werkt dan een systeem van straf en kan gezien worden als een wetenschappelijk onderbouwde versie van het spreekwoord:  “Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn.” De uitwerking bleek echter lastiger dan gedacht omdat het verlagen van de huur bij goed gedrag, of het belonen van studenten met studiepunten met veel partijen moet worden overlegd. Daarom vondt het viertal een tweede bijdrage aan de oplossing in de vorm van een buurtapp. Door bij overlast via de app een berichtje te sturen, voorkom je dat je als bewoner ’s avonds laat je bet uit moet. Bovendien krijgt de overlastgever dankzij de app niet meteen de politie op de stoep, maar wordt hij of zij er wel op geattendeerd dat ze meer lawaai maken dan ze wellicht doorhebben.Tijdens de eindpresentatie in buurthuis Op Mars werden aan bewoners en studenten de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, inclusief een concept van de app die overlast zou kunnen verminderen in de wijk. Voorzitter van de wijkraad, Grietje, is enthousiast over de inzet van deze vier jongeren in het afgelopen half jaar: “Ik ben heel blij met de uitkomsten van dit onderzoek. Het lijkt me vooral leuk om de app verder te ontwikkelen en ook te kijken of we toch op één of andere manieren studenten in de toekomst kunnen belonen voor goed gedrag in de wijk”.

Ben je benieuwd naar de volledige uitkomsten van dit onderzoek:  www.samenwijser.jouwweb.nl

Over ons

De Wijkraad van de Schilderswijk Groningen is er voor en door de wijkbewoners. Wij zetten ons in voor een goede leefbaarheid in de wijk. Wij vormen een schakel tussen bewoners onderling en met de gemeente.
 

Zelf actief in de wijk

Voor en door wijkbewoners wordt er veel gedaan in de wijk. Heb je zelf ideeën? Ben je op zoek naar mede-wijkbewoners om iets uit te werken? Heb je anderszins advies of ondersteuning nodig? Wij kunnen helpen. Neem contact met ons op. 

Het WIJ team Groningen

WIJ Groningen is er voor alle Stadjers. Neem contact op met het WIJ-team bij je in de buurt als je ondersteuning of hulp nodig heeft. Dit geldt ook voor bewoners die zich graag op de één of andere manier willen inzetten voor hun buurt.

Elke dinsdagochtend tussen 9 en 13 uur: iedereen uit Kostverloren is van harte welkom met uw ondersteuningsvragen bij WIJ Schilderswijk. Adres: Huis de B. Adriaan van Ostadestraat 38. Info: Heidi Guchelaar@Wij.Groningen.nl

De Buurtman

De buurtman, Theo van der Laan, is inmiddels een bekende verschijning in de Schildersbuurt. Ligt er ergens zwerfvuil, is er iets kapot, zijn er andere dingen die de aandacht van de Wijkraad en/of de gemeente behoeven, dan zal Theo dit oppakken. Kortom: een manusje-van-alles. Hij loopt regelmatig door de buurt, schiet hem aan als je iets kwijt wilt.  Of neem contact op via 0644480702 of theovanderlaan8@gmail.com.

Buurtaccommodaties

Binnen de Schilderswijk zijn er 3 buurtlokalen waar veel activiteiten plaatsvinden. Daarnaast zijn zij te huur, voor zeer schappelijke tarieven.

alt

Buurtcentrum Kostverloren Kwartier.

Het Buurtcentrum Kostverloren Kwartier is het achterste gedeelte van de basisschool De Petteflet en is bewegwijzerd vanaf het basketbalveldje aan de Van Ostadestraat. Deze multifunctionele ruimte is te huur voor allerlei activiteiten. Het centrum heeft vele faciliteiten, zoals ruime keuken, een podium van 4x6 meter, professioneel geluid-en licht, groot beeldscherm en WiFI. De capaciteit kan worden aangepast van 20 tot 120 personen.

Contactpersoon: Jacob Bolhuis, jbolhuis@home.nl

 

Op Mars

Op Mars, Buurtlokaal, H.W. Mesdagstraat 72, Groningen

Reserveringen en rooster: Hein Pronk, pronk.hvoslef@gmail.com

alt

alt

Rembrandt Caemer

Rembrandt Caemer, Rembrandt van Rijnstraat 160A.  Een mooie ruimte welke beschikbaar is voor de bewoners van Kostverloren. Plaats voor 25-30 personen. Faciliteiten: beeldscherm voor presentaties, wifi, en horecavoorziening (koffie, thee, dranken en bestek). De ruimte is ook geschikt voor lessen, spelletjes of afstudeerborrels.

Contactpersoon: Jacob Bolhuis, jbolhuis@home.nl