Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01_Kostverloren.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_03_Kostverloren.jpg
  • Slider_04_Kostverloren.jpg
  • Slider_05_Kostverloren.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg
  • Slider_07_Kostverloren.jpg
  • Slider_08_Kostverloren.JPG

Kostverloren Ommetje

KostverlorenOmmetje voorbladDe werkgroep Kostverloren Ommetje verzamelde in 2012 en 2013 vele wetenswaardigheden in de buurt en stelde een wandeling samen die door liefhebbers met oog voor historie, architectuur en beeldende kunst gelopen kan worden. In de brochure staan een plattegrond en diverse verwijzingen.

 

“Je loopt nu heel anders naar je eigen woonomgeving te kijken!”

Lees meer: Kostverloren Ommetje

Stichting van Ostade

De Stichting van Ostade (voormalig West End) is opgericht in 1932. In 2007 is de huidige speeltuin, een Deltaplanspeeltuin, geopend. Het wijkcentrum het “Kostverloren Kwartier” en de speeltuin vallen onder het bestuur van de Stichting.

Het wijkcentrum (KostverlorenKwartier) bevindt zich in het achterste gedeelte van de basisschool de Petteflet en is bewegwijzerd vanaf het basketbalveldje aan de van Ostadestraat.

Lees meer: Stichting van Ostade

Historie van Kostverloren

thumb kalkovens Op de Kadasterkaart van 1821 is het begin van Kostverloren te zien. Het buurtschap bestaat dan uit enkele verspreide huizen, boerderij "De Donghorn" en de kalkbranderij van Sijtsma (in de bocht van het Reitdiep). Voor de rest bestaat het gebied voornamelijk uit grasland. Kostverloren hoort in die jaren bij Hoogkerk.

Kostverloren is een klein wijkje in de stad Groningen. De wijk is ontstaan langs de spoorlijn Groningen - Delfzijl. In het verleden lag hier ook een station. Het gebied hoorde toen nog bij de voormalige gemeente Hoogkerk. Het was min of meer een dorpje, los van Groningen. In 1912 werd het bij de gemeente Groningen gevoegd.

Lees het volledige document overgenomen van de website  van Kostverloren: Klik hier

Schilderswijk, 19 juni 2011

HVK

Wij willen ons als bestuur van de HVK (Huurdersvereniging Kostverloren) graag even voorstellen.HVK header logo

De HVK komt op voor de belangen van haar leden aangaande huurderszaken.

U kunt hierbij denken aan groot onderhoudskwesties, leefbaarheid in de wijk, huurverhogingen, wijkvernieuwing, geschillen onder huurders, etc.

De HVK kan ook individuele huurders met raad en daad ondersteunen.

Voor vragen kan er per mail contact gezocht worden met de leden van het bestuur.

De mailadressen kunt u vinden op de website van de HVK

 

Lees meer: HVK

Text Size