Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01_Kostverloren.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_03_Kostverloren.jpg
  • Slider_04_Kostverloren.jpg
  • Slider_05_Kostverloren.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg
  • Slider_07_Kostverloren.jpg
  • Slider_08_Kostverloren.JPG

Wij willen ons als bestuur van de HVK (Huurdersvereniging Kostverloren) graag even voorstellen.HVK header logo

De HVK komt op voor de belangen van haar leden aangaande huurderszaken.

U kunt hierbij denken aan groot onderhoudskwesties, leefbaarheid in de wijk, huurverhogingen, wijkvernieuwing, geschillen onder huurders, etc.

De HVK kan ook individuele huurders met raad en daad ondersteunen.

Voor vragen kan er per mail contact gezocht worden met de leden van het bestuur.

De mailadressen kunt u vinden op de website van de HVK

 

De HVK houdt verder contact met de achterban middels een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur vergadert minimaal één keer per maand en heeft regelmatig overleg met de wijkcoördinator van Wooncorporatie Nijestee, waarmee lopende zaken worden besproken.

Tevens onderhoudt de HVK nauwe banden met alle andere wijkorganisaties en stichtingen die de wijk rijk is en waar een constructief overleg mee wordt gehouden.

Hieruit vloeien de vele activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden voort en deze vinden minimaal eens per maand plaats. Deze worden dan vaak georganiseerd door de Stichting van Ostade en de HVK.

Bezoek eens de website van de HVK: www.hvkostverloren.nl

Voorzitter: Jacob Bolhuis

Penningmeester: Harmina de Wit

Secretaris: Edwin Dokter

 

Kostverloren, april 2017

Text Size