Menu

alt

Huurdersvereniging Kostverloren (HVK)

De HVK komt op voor de belangen van haar leden o.a. aangaande bewonerszaken. Je kunt hierbij denken aan groot onderhoudskwesties, leefbaarheid in de wijk, huurverhogingen, wijkvernieuwing, geschillen onder huurders, etc.. Inmiddels kunnen ook eigenaren van woningen in Kostverloren lid worden van de HVK.

De HVK houdt verder contact met haar achterban middels een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het bestuur vergadert minimaal één keer per maand en heeft regelmatig overleg met de wijkcoördinator van Wooncorporatie Nijestee, waarmee lopende zaken worden besproken. Tevens onderhoudt de HVK nauwe banden met alle andere wijkorganisaties van Kostverloren, Schildersbuurt en de gemeente Groningen. Middels de zogenaamde combi vergaderingen wordt regelmatig overleg gevoerd. Hieruit vloeien de vele activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden voort. Zowel activiteiten binnen het wijkcentrum Kostverloren Kwartier als buitenactiviteiten. Deze worden dan vaak georganiseerd door de Stichting van Ostade en de HVK gezamenlijk. 

Meer info:

www.hvkostverloren.nl

Voorzitter: Jacob Bolhuis

Penningmeester: Eddy Buwalda

Secretaris: Erwin Dokter