Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_03.jpg
  • Slider_04_Kostverloren.jpg
  • Slider_05.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg

LENTEKRIEBELS in de Schildersbuurt

Lentekriebels2017ZATERDAG 22 APRIL 2017 VAN 10.00 TOT 14.00 UUR
nodigen we je uit om met z’n allen de straat en stoep aan te vegen, onkruid en mos tussen de tegels uit te halen en zwerfvuil op te ruimen voor een extra schone straat!
Ook staat er één container voor oud ijzer op het Jozef Israëlsplein. Ander grofvuil mag hier niet in.

Grijpertjes, afvalcaddy's en afvalzakken zijn beschikbaar op het Jozef Israëlsplein. Volle vuilniszakken kun je deponeren in de ondergrondse container. Het is daarom handig om je vuilnispas mee te nemen. We hopen van harte op jouw medewerking aan deze grote schoonmaak van onze geliefde Schildersbuurt.

vriendelijke groeten, de Wijkraad Schildersbuurt

Herziening bestemmingsplan bestemmingsregels wonen

zienswijze Bestemmingsplan 42KBVlak voor de kerst 2016 kwam het Inspraakverslag Bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen uit. Dat is de reactie, door de gemeenteraad vastgesteld, op de opmerkingen die er zijn gemaakt op het voorontwerp bestemmingsregels wonen voor binnenstad en de schilwijken. U herinnert zich nog ongetwijfeld de bijeenkomst in het Noorderpoortcollege op 6 januari 2016 waarin dit voorontwerp aan de orde is geweest. De uit de vergadering voortgekomen opmerkingen zijn toen verzameld en geredigeerd en als reactie naar de gemeente gestuurd. Hier volgt een korte samenvatting van wat er met onze opmerkingen is gebeurd.

Lees meer: Herziening bestemmingsplan bestemmingsregels wonen

Uitnodiging inloopbijeenkomst kruising Wilhelminakade/Prinsesseweg

HC brug Wilhelminakade PrincessewegUitnodiging van de gemeente om op dinsdag 14 maart van 16.30 tot 19.00 uur binnen te lopen in Het Kasteel, Melkweg 1 te Groningen.

Graag informeren wij u over de voorgenomen aanpak van het kruispunt Wilhelminakade- Prinsesseweg, nabij de Herman Colleniusbrug. Dit kruispunt wordt als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Het is een lastig kruispunt door de verschillende verkeersstromen en wegprofielen en de aansluitende fietsroute op het Jaagpad.

Lees meer: Uitnodiging inloopbijeenkomst kruising Wilhelminakade/Prinsesseweg

Uitnodiging inloopbijeenkomst verlenging Slimme Route West

slimme fietsrouteIn het kader van de Fietsstrategie Groningen 2015 – 2025 gaat de gemeente Groningen de fietsroute tussen het Hoofdstation en het Zernikecomplex, via de Badstratenbuurt en de Schilderswijk, optimaliseren. Graag nodigt de gemeente u uit voor een inloopavond.

De inloopavond vindt plaats op:

           Dinsdag 28 februari, 18.30 – 21.00 uur (vrije inloop)

           zaal 1.04, Het Kasteel (Melkweg 1)

Meer informatie over de achtergrond van dit project vindt u op de volgende link: https://gemeente.groningen.nl/slimmefietsroutewest