Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_03.jpg
  • Slider_04_Kostverloren.jpg
  • Slider_05.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg

dag van de architectuur 2017 logoDe gemeente Groningen vernieuwt haar welstandsbeleid. Onderdeel van de vernieuwing is een gloednieuwe digitale kaart. Deze toont per locatie de relevante regels uit het bestemmingsplan en de eisen vanuit Welstand.Tijdens de Dag van de Architectuur gaan we de vernieuwde welstand alvast uitproberen. Geïnteresseerde Groningers kunnen voor één dag in de rol van Stadsbouwmeester kruipen.

Aan de hand van twee plekken in de Schildersbuurt gaan we aan de slag met de nieuwe Welstandsprocedure.

Wat zijn beeldkwaliteitseisen? Op welke omgevingsfactoren wordt getoetst?

Wat is een Beschermd Stadsgezicht? Hoe kun je daar überhaupt nog iets bouwen?

Deze vragen, en meer, worden aan de geïnteresseerde Groningers voorgelegd.

Bent u op 24 juni Stadsbouwmeester van de Schildersbuurt?

Datum: Zaterdag 24 juni

Tijd: 10:00 uur tot 16:00 uur, hele dag vrije inloop

Organisatie: Gemeente Groningen i.s.m. Platform GRAS.

Locatie: Hereplein

Zie http://www.dagvandearchitectuurgroningen.nl/programma/31/stadsbouwmeester-voor-een-dag